Brukervilkår

Brukervilkår

www.omaco.no (heretter kalt ¨nettstedet¨) er underlagt følgende vilkår og betingelser: 

 • Nettsiden er utviklet og drevet av OMACO AS med kommersielt formål
 • Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for produkter som finnes på markedet
  • Innhold på nettstedet samt brukervilkår oppdateres etter behov, og kan endres når som helst og uten varsel
 • Produkter kan være presentert via affiliated linking. Dette betyr følgene:
  • Når den besøkende trykker på et produkt med ekstern linking på nettstedet, så forlater den besøkende denne nettsiden og kommer til affiliated linkens nettsted
   • Nettstedet er ikke ansvarlig for innhold fra andre websider og innhold på andres websider
    • Informasjon om cookies og sporing vedrørende andre websider og tredjepart finnes i nettstedets personvernerklæring
    • Driftsansvarlig av nettstedet, OMACO AS, blir betalt med provisjon per gjeldene salg. Det er ikke mottatt gratis produkter, service eller annet for å presentere produkter på dette nettstedet
 • Nettstedet intensjon er å være en nettside med generell informasjon over selskapet OMACO AS  samt utvalgte produkter og presentere data på en brukervennlig måte hvor følgende gjelder:
  • Informasjonen, som i størst mulig grad hentes via automatisering og er bygd opp for å være mest mulig korrekt og oppdatert, kan være uriktig, ikke oppdatert, ufullstendig og ha tekniske feil
  • Den besøkende er selv ansvarlig for å sette seg inn i vilkår og betingelser både på dette nettstedet og eksterne linker nettsteder
 • Nettstedet er ikke en nettside for organisatorisk, administrativ, systemer, eller økonomisk rådgivning eller anbefaling
  • Informasjonen på dette nettstedet brukes av den besøkene på egen risiko
 • Nettstedet påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av innholdet på dette nettstedet eller produktets nettsted
 • Ytterlige informasjon om forskrift og bransjenorm for nettstedet del som omhandler lån:
 • Nettstedet har copyright. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, bruke innholdet eller teknologi på nettstedet for allmenne og kommersielle årsaker. Nettsiden og innholdet er kun for privat bruk

Ved å bruke dette nettstedet, aksepterer den besøkende, uten begrensinger eller forbehold, ovennevnte vilkår og betingelser.